home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Emoce na pracovišti a jejich zvládání

Lektor: 
PhDr. Jaroslava Dvořáková
 • úvod do tématu: Emoce v našem životě, na pracovišti a jejich význam
 • kde emoce vznikají? K čemu jsou určeny jednotlivé emoce?
 • mozek a emoce
 • umění akceptace emocí, zacházení s negativními emocemi
 • sebeovládání: jak se postavit hněvu? Kdy je hněv zdravý? Původ hněvu, spirála hněvu…
 • zacházení s negativními emocemi, techniky první pomoci
 • předcházení negativním emocím: pozitivní vs. negativní myšlení
 • empatie : rozeznávání pocitů ostatních lidí
 • soucit vs. soucítění, rozdíly a jejich význam pro práci v pomáhající profesi
 • umění omluvy, umění odpuštění
 • příklady z praxe, sdílení zkušeností