home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Emoce a my

Lektor: 
PhDr. Jaroslava Dvořáková

* úvod do tématu: Emoce v našem životě, na pracovišti a jejich význam
* kde emoce vznikají? K čemu jsou určeny jednotlivé emoce?
* mozek a emoce
* umění akceptace emocí, zacházení s negativními emocemi
* sebeovládání: jak se postavit hněvu? Kdy je hněv zdravý? Původ hněvu, spirála hněvu…
* zacházení s negativními emocemi, techniky první pomoci
* předcházení negativním emocím: pozitivní vs. negativní myšlení
* empatie : rozeznávání pocitů ostatních lidí
* soucit vs. soucítění, rozdíly a jejich význam pro práci v pomáhající profesi
* umění omluvy, umění odpuštění
* příklady z praxe, sdílení zkušeností