home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Antistresový program

Lektor: 
PhDr. Jaroslava Dvořáková
 • Prevence profesního stresu a syndromu vyhoření v pomáhající profesi
 • Příčiny stresu, fyziologický průběh stresové reakce
 • Vnitřní a vnější stresory
 • Projevy stresu na tělesné úrovni
 • Techniky zvládání akutního a chronického stresu
 • Syndrom vyhoření a příčiny jeho vzniku u pracovníků pomáhajících profesí
 • Hlavní znaky syndromu vyhoření, vývoj syndromu vyhoření
 • Autodiagnostický test míry rizika syndromu vyhoření
 • Osobnostní profil lidí, kteří mohou být vyhořením nejvíce ohroženi
 • Prevence – různé roviny péče o sebe, nárys zvládání syndromu vyhoření, postup práce na změně
 • Dechová cvičení a relaxační techniky, řízená imaginace. Ukázky a nácvik během celého semináře
 • Seminář je veden zážitkovou, sebepoznávací  formou, zažijete různé testy, cvičení, relaxace a také příjemný den s příjemnými lidmi :-)) karimatky s sebou!