home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Škola zad pro zdravotníky a rehabilitační ošetřovatelství

Lektor: 
Bc. Monika Tichá

Škola zad  

Hluboký stabilizační systém páteře

Korekce stoje, sedu a pracovních pozic

Nácvik asistence u přesunu pacienta

Ukázky cvičení a další doporučení školy zad

Rehabilitační ošetřovatelství, polohování 

Manipulace s pacientem na lůžku

Vertikalizace pacienta, chůze