home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Řeč těla - neverbální komunikace na pracovišti i v osobním životě

Lektor: 
PhDr. Jaroslava Dvořáková

 

 • Neverbální komunikace a jak ji využít pro zvýšení vlastní přesvědčivosti při náročných situacích s pacienty
 • Lidské pocity a jejich projevy v neverbální komunikaci
 • První dojem a jeho význam. Cvičení na „čtení“ prvního dojmu
 • Činitelé ovlivňující a zkreslující vnímání jiných lidí: projekce, Halo efekt.
 • Složky neverbální komunikace: mimika, zrakový kontakt, úprava zevnějšku, postoj, držení těla, gesta a jejich komunikační význam v praxi
 • Vstřícné projevy, otevřená gesta, pozitivní dojem
 • Projevy skryté agrese, tendence zastírat, tajit, nebo klamat tělem
 • Signály myšlenek v tělesném projevu, předcházení konfliktů
 • Zrcadlení: výhody a rizika této techniky, možnosti každodenní aplikace
 • Gesta, vzdálenost mezi komunikujícími, význam vlastního teritoria a teritoriálního chování
 • Zážitkové metody, příklady z praxe