home Hlavni stránka

Kontakt

 

Příjem přihlášek

Relaxace, relaxační techniky a jejich praktické využití

Lektor: 
Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.
  • Psychické a tělesné změny při stresu a relaxaci
  • Společné principy relaxačních technik
  • Hlavní relaxační techniky
  • Relaxační nahrávky a další pomůcky
  • Aplikovaná relaxace a relaxace na signál
  • Praktické využití relaxačních technik u různých tělesných i duševních problémů – např. při mírnění bolesti, u poruch spánku, při mírnění negativních emocí, v léčbě psychosomatických nemocí atd.
  • Využívání relaxačních technik u pacientů různého věku
  • Relaxační techniky v prevenci profesionálního stresu.
  • Shrnutí a praktická aplikace v podmínkách různých pracovišť